Vcxyc

největší síla leží mezi podnětem a reakcí: svoboda vůle

vít křížka

 

svoboda a soukromí

Jsem přesvědčen, že stát nemá strkat nos do našich domácností, zejména ne do ložnic.

pirátství

Plujeme na jedné lodi. Jsem připraven hájit pirátský program.

důstojnost a tolerance

Základem zdravé společnosti je dovolit každému myslet, mluvit a jednat svým vlastním způsobem.

Vážené pirátky a piráti,

 

dovolte mi, abych se Vám představil – zejména těm, které jsem ještě nestihl poznat. Rozhodl jsem se vytvořit tento kandidátský web, abych mohl prezentovat své názory a postoje. Webem chci ukázat jednak, že do toho hodlám jít naplno, a jednak, že umím zaregistrovat doménu. ;)

Je mi 33 let. Narodil jsem se v Uherském Hradišti, nicméně již přes 10 let žiju v Brně. Vystudoval jsem práva na Masarykově univerzitě. Po fakultě jsem nastoupil na Krajský soud v Brně jako asistent soudce na správním úseku. V současné době mám vlastní advokátní praxi.

 

Duší jsem liberál, tudíž si velmi vážím toho momentu mezi podnětem a reakcí – svobody vůle. Na právech mě výrazně ovlivnila současná ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, což byl důvod, proč mě tolik zaujala doktrína lidských práv. Poučku, že v důstojnosti jsme si všichni (bez výjimky) rovni, jsem si vzal k srdci a snažím se podle ní žít.

 

Poslední dva roky se věnuji zejména ochraně soukromí. Spolupracoval jsem se Svazem měst a obcí, kde jsem dostal možnost seznámit se s celou řadou starostů menších obcí při implementaci GDPR. Mým úkolem bylo přesvědčovat je, že ochrana osobních údajů dává v našem digitálním světě skutečný smysl. Zlepšovat kulturu ochrany dat považuji za důležitější než mít stovky zbytečných souhlasů se zpracováním osobních údajů.

 

Při výkladu zákonů se řídím zásadou, že žádný zákon není hloupý. Hloupí mohou být jen lidé, kteří je vykládají. Samotná hloupost mi ovšem nevadí tolik jako pýcha a arogance. Dělání hloupých věcí naopak považuji za výraz svobody. Jsem přece jen člověk a také podléhám různým pokušením.

 

Rád se obklopuji spontánními lidmi. Čtu. Cestuji. Učím se hrát na klavír. Hraji deskovky a Dungeons and Dragons. Kouřím vodní dýmku. Poslouchám indies, folk, rock i pop. Nerad vstávám a chodím pozdě spát. Přes den vysedávám v kavárnách, večer po hospodách a některé noci trávím po barech.

 

V Pirátech bych se rád věnoval tématům svobody na internetu, ochraně soukromí, lidským právům, diskriminaci, spravedlnosti a efektivity státní správy a justice. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl kandidovat v těchto primárních volbách a samozřejmě budu rád za jakoukoli podporu.

 

Vít Křížka

vize

PRÁVO

transparentnost

LIDSKÁ PRÁVA

BUDOUCNOST

Justice

Slovy soudkyně Šimáčkové: "Nejvíc nespravedlivé rozsudky jsou ty, které nikdy nebyly vydány" - když lidé neměli právo na přístup k soudu kvůli vysokým soudním poplatkům či drahým právním službám. Doplnil bych ji, že nespravedlivé jsou rovněž ty rozsudky, na které účastníci řízení čekali desítky let, anebo rozsudky, které sepsal podjatý či zcela nekompetentní soudce.

Zrychlení a zefektivní justice vyžaduje zrušení vrchních soudů, zavedení elektronického spisu, zlepšení pracovních podmínek soudních úředníků, transparentní výběr soudců a osobní zodpovědnost za excesy při vydávání nezákonných rozhodnutí.

spravedlnost musí příjít zejména včas!

Legalizace a dekriminalizace

Vážím si svobody, a proto pokud je možné něco legalizovat, tak proč ne? Ať už jde o drogy, prostituci či manželství pro všechny. Zároveň nemám rád trestání, a proto jsem příznivec pokusů o dekriminalizaci, zejména v oblastech svobody projevu. Domnívám se, že hloupé myšlenky se mají přebíjet pouze jinými myšlenkami, nikoli cenzurou, silou či snad mlčením (lhostejnost považuji za stejně nebezpečnou).

Ochrana soukromí

Ochraně soukromí se věnuji profesionálně ve své advokátní praxi i jako pověřenec pro ochranu osobních údajů. Vedl jsem soudní spory týkající se odstraňování kamer či vyhrožování citlivými fotografiemi. Odmítám plošné sledování, bezdůvodné policejní prohlídky a odposlouchávání veškeré telekomunikace. Hrozba terorismu nemůže být důvodem pro ospravedlnění plošného sledování.

"Mám pocit, Golane, že civilizační pokrok není nic jiného než čím dál větší omezování soukromí."

 

Isaac Asimov

Digitalizace státní správy a data

Přednáším pro úředníky zákon č. 106/1999 Sb. a ačkoli jej považuji za užitečný nástroj kontroly moci, nevidím důvod, proč by měl občan v 21. století o informace žádat, když by je mohl najít na internetu. Je třeba rozšířit nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. V době pandemie jsme byli přímým svědkem toho, jaké katastrofální následky může mít nedostatek dat.

Respekt k soukromému životu

Právo na respekt k soukromému životu zahrnuje právo rozhodovat o sobě samém, včetně rozhodování o uspořádání vlastního života. Zákon by neměl nařizovat ani preferovat určitý způsob života. Podporuji inciativu Jsme fér, která chce zrovnoprávnit manželství s registrovaným partnerstvím a rád bych si vzal toto téma v Poslanecké sněmovně za své.

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.

Členství v EU a NATO

Jsem stoupencem evropské integrace i členství České republiky v NATO. V EU ovšem musíme změnit systém financování tak, aby jej nemohl nikdo zneužívat tak, jako např. náš předseda vlády Babiš.

Zahraniční politika

Jsem příznivec havlovské zahraniční politiky lidských práv. Česká republika nesmí ztratit své renomé v lidsko-právní zahraniční politice. Škodí nám zejména současný prezident Zeman, který ohýbá svůj hřbet před Čínou a Ruskem. Podporuji pomoc disentu v autoritářských zemích. Lidskoprávní zahraniční politika respektuje právo na azyl. Pomoc bližním ze zemí zmítaných válkou je naší občanskou povinností.

Vzdělávání

Zvýšíme výdaje na vzdělávání nad průměr EU, tj. 5 % HDP, uvádí se v pirátském programu. Upřímně, investoval bych ještě více. Rád bych byl na špičce. Kde na to vzít? Na úkor mnohých dotačních programů. Vzdělání je investicí. Pro rozvoj každého z nás, ale rovněž pro rozvoj "evropanství" považuji dále za důležité najít společnou řeč. Každý žák i student ZŠ i SŠ by měl plynule mluvit anglicky.

šetříme na nesprávném místě: vzdělání se vyplatí.

Investice do budoucnosti

Ačkoli se sám nechci tématům vzdělávání a životního prostředí věnovat, protože nejde o mé obory, domnívám se, že pro naši budoucnost jsou naprosto klíčové.

Ekonomika a životní prostředí

Jsem OSVČ, a proto sním o jednoduchém daňovém přiznání i nízké dani z příjmů. Moderní daňový systém se musí vydat cestou tzv. Pigouových daní, které zdaní negativní externality, zejména znečišťování životního prostředí. Ochranu životního prostředí a podporu ekonomiky nechápu jako protipóly. Skrze ekonomické nástroje můžeme zachovat naši zemi budoucím generacím, aniž bychom se vzdávali výdobytků západní civilizace.

 

životopis

2007-2012

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právo a právní věda (Právo)

VZDĚLÁNÍ

od 2018

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal

advokát, generální praxe se zaměřením na správní právo a ochranu osobnosti

 

2018-2020

Svaz měst a obcí České republiky

specialista na ochranu osobních údajů, lektorská a vzdělávací činnost

 

2012-2014

Krajský soud v Brně

asistent soudce, správní soudnictví

 

2010-2014

TUTOR, s.r.o.

lektor kurzů společenských věd, práva a logiky

ZAMĚSTNÁNÍ

KŘÍŽKA, Vít. Jak myslí soudce? Krátké zamyšlení nad myšlením soudců a možnostmi, jak toho využít. Bulletin advokacie, 2015. roč. 2015, č. 4, s. 69-75. ISSN 1210-6348.

(práce byla oceněna Českou advokátní komorou a portálem Eprávo.cz)

 

KŘÍŽKA, Vít. Ekonomická analýza práva: deliktní odpovědnost. In: VEČEŘA, Miloš, STACHOŇOVÁ, Monika a Martin HAPLA. Weyrův den právní teorie. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 165-181.

 

KŘÍŽKA, Vít. Ekonomická analýza práva: Náklady soudního řešení sporů. In: HAPLA, Martin. Den právní teorie: Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 176-188.

 

KŘÍŽKA, Vít. Disenty soudců a odtajnění hlasování v české justici – ano čin ne? [s.l.], 2011. 13 s. (2. místo v soutěži studentských prací, AK Mališ Nevrkla Legal)

 

BÖGÖŠ, Lukáš, KŘÍŽKA, Vít. Družstevný podielnický list ako nepeňažný vklad do družstva. [s.l.], 2012. 9 s.

(1. místo v mezinárodní soutěži LawGames)

 

KŘÍŽKA, Vít. Právní principy. [s.l.], 2009. 59 s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Studentská odborná vědecká činnost. Vedoucí práce prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

PUBLIKACE

leden 2015, Česká advokátní komora, portál Eprávo.cz

Právník roku 2014

2. místo v kategorii Talent roku (mladý právník do 33 let)

OCENĚNÍ

knihy; diskuze o ekonomii, právu a filozofii; populární matematika; deskové hry a Dungeons and Dragons; klavír; cestování po Asii; vodní dýmky a kavárenské poflakování

ZÁJMY

DOTAZNÍK ČLENA PRÁVNÍHO TÝMU

Dotazník člena právního týmu naleznete zde.